Termes i condiciones

Condicions Generals de la Compra

Aquestes condicions generals de compra (les «Condicions Generals») regulen l’adquisició, a través de la pàgina web www.espaitabola.com (la «web») dels productes oferts a través d’aquesta, per part dels clients de PROSPER GASTRONOMIA SL ( «Espai Tabola»).

Aquestes Condicions Generals estan complementades per l’Avís Legal que el client ha de consultar a través del enllaç específic de l’Avís Legal, amb caràcter previ a l’accés a l’servei i que quedaran acceptades amb l’acceptació de les presents Condicions Generals.

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic ( «LSSI»), les dades identificatives de l’responsable de l’servei són:

PROSPER GASTRONOMIA SL
C.I.F .: B66551490
Direcció: C / Marqués de Monistrol 10 08970 Sant Joan D’Espì. Barcelona
Tel .: 933739024
E-mail: reserves@espaitabola.com
Web: https://www.espaitabola.com

Espai Tabola podrà modificar de manera unilateral, en qualsevol moment que estimi oportú la configuració de les Condicions Generals, les condicions de el servei i el seu contingut, així com eliminar-los, limitar-los o suspendre’ls de manera temporal o definitiva, així com impedir l’accés als mateixos procurant informar el client d’aquest canvi, sempre que les circumstàncies li ho permetin.

Registre a la web

Per comprar a través del web cal que el client es registri com a tal, emplenant el formulari a l’efecte, rebent un nom d’usuari identificatiu i una contrasenya, les quals tenen un caràcter personal i intransferible, i que permetran que el client realitzi la compra, i accepti aquestes condicions generals. Aquesta acceptació significa l’acceptació expressa, plena i sense reserves de la totalitat d’aquestes Condicions Generals en la versió publicada a la web en el moment de l’accés de client a la web.

El registre com a client és gratuït.

El client registrat (el «Usuari») es compromet a fer un ús diligent ia mantenir en secret la contrasenya i nom d’usuari que se li assignaran per accedir als serveis. L’Usuari respondrà de les despeses i dels danys i perjudicis ocasionats per la utilització dels serveis per qualsevol tercer que empri a l’efecte la contrasenya i nom d’usuari amb motiu d’una utilització no diligent o de la pèrdua de les mateixes per l’Usuari. Per prevenir aquesta situació, en el supòsit de pèrdua de la seva contrasenya i nom d’usuari, si us plau poseu-vos immediatament en contacte amb nosaltres.

Espai Tabola es reserva el dret de cancel·lar el nom d’usuari i la contrasenya i, per tant, l’accés a la web d’aquells Usuaris que mantinguin saldos deutors o impagats amb Espai Tabola.

L’usuari declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per aquestes Condicions Generals a l’contractar amb Espai Tabola. L’Usuari accepta, de forma expressa i sense excepcions, que l’accés i la utilització de l’servei té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

Reserves

Espai Tabola ofereix la possibilitat de llogar la sala Tabola per a celebració de festes, aniversaris i altres esdeveniments.

Preu

El preu de l’lloguer depèn del dia de la setmana i la franja horària desitjada. Els preus inclouen tots els impostos.

Pagament i Seguretat

El pagament de les reserves s’efectuarà mitjançant targeta bancària. Les targetes bancàries acceptades són: Visa i Mastercard.

En el cas que el pagament mitjançant targeta bancària fos denegat, es cancel·larà automàticament la comanda.

Un cop realitzat el pagament de la comanda, l’usuari rebrà un mail confirmant la correcta recepció de la mateixa.

Per a aquells Usuaris que requereixin disposar de factura de la compra realitzada, podran requerir-la posant-se en contacte amb Espai Tabola al servei d’atenció a l’usuari previst en aquestes Condicions Generals. Un cop sol·licitada la factura, l’usuari rebrà un correu electrònic amb la factura adjunta. Es fa constar que d’acord amb el Reial Decret 1619/2012 de 30 de novembre pel qual s’aprova el reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, la data límit per a l’emissió de factures serà el dia 16 del mes següent a aquell en el qual s’hagi realitzat la compra corresponent.

Per a la seva seguretat, Espai Tabola ha confiat en el sistema de pagament mitjançant targeta de crèdit a una passarel·la de pagaments.

Les dades bancàries introduïdes són encriptades i transmeses de forma segura als servidors de l’entitat bancària i, posteriorment, són verificats amb el banc emissor per evitar possibles fraus i abusos. Només les entitats financeres tenen accés a les dades bancàries vinculades a aquests mitjans de pagament, de manera que Espai Tabola no coneix ni registra aquestes dades durant l’operació de pagament ni en qualsevol altre moment.

Cancel·lació, devolucions i Incidències

S’accepten cancel·lacions i es retornarà el 50% de l’import quan la cancel·lació es produeixi amb 15 dies d’antelació a la data de la reserva.

Servei d’atenció a l’usuari

Per a qualsevol dubte o reclamació, l’Usuari pot posar-se en contacte amb Espai Tabola al correu electrònic reserves@espaitabola.com o trucant a l’93 373 90 24.

0
TU CARRITO
  • No products in the cart.